Firemná kultúra

Ľudia orientovaní a implementovaní

Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.

Pracovný účel

Všetko pre zdravie ľudstva

Podnikateľský duch

Ľudia orientovaní na obhajobu vedy a techniky, najprv reputácia, priekopníci a podnikanie.

Podnikateľská filozofia

Integrita, vzájomný prospech

Politika kvality

Kvalita prežitia, riadenie efektívnosti, bezúhonnosti a reputácie, inovácie a rozvoj.

Filozofia riadenia

Orientácia na ľudí, zameranie na implementáciu.

Koncepcia výučby

Systematické myslenie, sebaprecedencia, celoživotné vzdelávanie, spoločný pokrok.